Intuitívne užívateľské prostredie

G Suite majú intuitívne užívateľské prostredie a i s veľmi pokročilými funkciami si ľahko poradí každý „IT nešika“. Odpadá tak obvyklý problém, kedy organizácia investuje nemalé financie do funkcionalít, ktoré sa však zložito ovládajú a každá je viazaná na iný software. Následne ju aj tak používa iba veľmi obmedzený počet ľudí. V G Suite je všetko integrované do jedného jednoducho ovládateľného prostredia.

“Moje hlavné očakávanie bolo rozprúdiť komunikáciu medzi ľuďmi. Chceli sme priniesť nástroj, ktorý bude integrovaný a bude v sebe zahŕňať možnosť chatovania, videohovorov a umožní ľuďom pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek – a to sa nám s Google podarilo”

Petr Beneš, CIO Českej spořitelne

Zabezpečenie dát na najvyššej úrovni

Zavedenie G Suite prináša významnú elimináciu rizík úniku či zneužitia dát, ktoré sú pomerne častým a závažným problémom pri bežnom spôsobe riešenia, ktorým je vlastná infraštruktúra.

Skutočnosť, že k dátam nemajú zamestnanci, technici ani operátori priamy prístup, a že sú dáta rozložené na samostatne nepodstatné jednotky uložené v rôznych úložiskách, zamedzuje ich zneužitiu a súčasne tak zvyšuje spoľahlivosť a dostupnosť.

Bezpečnostné procedúry sú pravidelne preverované a certifikované nezávislými organizáciami a v prípade potreby je možné tieto bezpečnostné audity previesť na interné bezpečnostné audity orientované na klientov. G Suite sú certifikované podľa ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 Type II.

Úspora nákladov za messaging až 70%

G Suite nielenže dokážu zaistiť významné zníženie prevádzkových a kapitálových nákladov, ale taktiež prinášajú oveľa lepšiu kontrolu a plánovanie. Bezkonkurenčná cena licencie 40€ za užívateľa na rok predstavuje len jednu z mnohých úspor. Na strane investičných nákladov odpadá najmä potreba zabezpečiť výpočtovú techniku ako sú servery, či fungovanie systémov. Správu akýchkoľvek dát plne zabezpečuje spoločnosť Google. A to vrátane zabezpečenia, ktoré je pre užívateľa G Suite na úrovni, ktorú by porovnateľné interné riešenie dosiahlo len za cenu obrovských nákladov. Vďaka 100% riešeniu cez cloud ušetríte taktiež na administrácii, energiách, antispamu a antivíruse.