Zníženie nákladov

G Suite nielenže dokáže zaistiť významné zníženie prevádzkových a kapitálových nákladov, ale taktiež prinášajú omnoho lepšiu kontrolu a plánovanie. Vďaka využitiu riešenia cez cloud sa finančná záťaž spoločnosti prenáša od investičných smerom k prevádzkovým nákladom, ktoré sú flexibilnejšie, spoľahlivejšie plánovateľné a lepšie sa s nimi narába počas krátkej doby.

“Pre mňa osobne prechod na G Suite znamená pohodlné zdieľanie dokumentov, spoločný kalendár a jednotné úložisko, na ktoré se dostanem kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení.”

Lenka Černá, výkonná riaditeľka Annonce

Funkčnosť a bezpečnosť za neporovnateľne nižšiu cenu

Investičné náklady takmer úplne odpadajú, keďže potreba zakúpiť drahé servery a ďalšiu výpočtovú techniku bola eliminovaná a systémové operácie a manažment dát sú plne poskytnuté cez Google. A to vrátane zabezpečenia, ktoré je pre užívateľa G Suite na úrovni, ktorú by porovnateľné interné riešenie dosiahlo len za cenu obrovských nákladov. Takisto je možné ušetriť na výdavkoch za nákup kancelárskeho softwaru a významným prínosom je tiež vyššia produktivita práce.

Lepšie plánovanie nákladov

Možnosť s vysokou presnosťou plánovať akékoľvek dlhodobé i krátkodobé náklady na zabezpečenie a chod celého riešenia umožňuje reálne vyhodnotenie TCO (Total Cost of Ownership) bez nepríjemných prekvapení do budúcna, rovnako ako objektívnu kalkuláciu ROI (Return on Investment). Spoločnost Forrester spracovala vo svojej správe “Meranie celkového ekonomického vplyvu G Suite” ekonomický dopad zavedenia G Suite.