Organizujte prácu vo firme rýchlo a ľahko

Google+, Weby, Kalendár, Skupiny, ale i ďalšie funkcie sú ideálne pre organizáciu i spätnú kontrolu Vašich pracovníkov. Všetky tieto nástroje Vám pomôžu ukotviť procesy vo firme. Avšak pokiaľ by ste mali konkrétnejšie požiadavky, je možné vyvinúť aplikácie na mieru pomocou všestranných API.

Môj tím v OgilvyOne je vyslovene fanúšikom inovácií a víta akékoľvek novinky. Máme blízko k technológiám, a preto pre nás používanie Google Dokumentov nie je prekážkou, naopak. Môžeme sa na dokumenty pozrieť odkiaľkoľvek, kedykoľvek, na akomkoľvek zariadení, dokument je vždy v aktuálnom formáte a nemusí sa hľadať v emailoch.

Karel Smrž, Business Director pre OgilvyOne

Záloha súborov pre terénnych a vnútropodnikových pracovníkov

Disk Google predstavuje centrálne úložisko dokumentov. Akékoľvek súbory v organizácii je možné sústrediť do tohto úložiska a nastaviť v ňom príslušné oprávnenia. Môžete tak zabudnúť na problémy so zálohovaním, kopírovaním rôznych verzií súborov medzi rôznymi zariadeniami a medzi kolegami. Všetci majú prístup k rovnakej aktuálnej verzii dokumentov a ďalšie súbory môžu byť sprístupnené v prípade potreby kdekoľvek a nemusíte sa báť, že by ste o ne prišli.

Nízka počiatočná investícia

G Suite drží počiatočné náklady pri zemi dvoma spôsobmi. – nielen rozumným licenčným poplatkom 40€ za používateľa na rok, ale taktiež tým, že sa jedná o 100% riešenie cez cloud, čo eliminuje potrebu investovať do vlastných serverov. Ušetríte tiež za ich spravovanie, údržbu, energiu a v neposlednom rade tiež za antivírus a antispam. Všetky tieto starosti ostávajú na strane Google. Pre firmu je tiež dôležité, že Vás nemôžu prekvapiť žiadne neočakávané investície za poškodený hardware. Nielenže sú počiatočné investície oveľa nižšie, ale navyše celkom predvídateľné.